Festiwal Piosenki Litewskiej

Wilno, Litwa, fot. Artūras Kokorevas, Pexels.com

Festiwal Piosenki Litewskiej to tradycyjne wydarzenie na Litwie, które odbywa się co cztery lata od 1924 roku. Jest to święto kultury litewskiej, podczas którego prezentowana jest muzyka chóralna, taniec ludowy i inne tradycyjne przedstawienia. Festiwal służy również jako platforma do promowania języka litewskiego i tożsamości kulturowej. Ostatni Festiwal Pieśni odbył się w 2019 roku, a następny odbędzie się w 2023 roku.

O Festiwalu

Festiwal Pieśni Litwy (Lithuanian Song Festival, zwany również Świętem Pieśni) to masowy festiwal tradycyjnej pieśni i tańca. Od czasu odzyskania Niepodległości w 1990 roku impreza zyskała status święta narodowego. Ostatnie wydarzenie odbyło się w dniach 30 czerwca – 6 lipca 2018 roku. Edycja Święta Pieśni w 2018 roku była poświęcona stuleciu odzyskania niepodległego państwa litewskiego i odbyła się w Kownie i Wilnie. Główne wydarzenie gościło w parku Vingis w Wilnie.

7 listopada 2003 UNESCO ogłosiło tradycję Święta Pieśni i Tańca na Litwie, Łotwie i Estonii Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, a w 2008 roku wpisało ją na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Historia

Pierwszy Festiwal Piosenki Litewskiej, który odbył się w Kownie w 1924 r.

  • XIX-wieczny Festiwal Piosenki na Litwie Mniejszej

Pod koniec XIX w. wzgórze Rambynas, położone w regionie Litwy Mniejszej, stało się ulubionym miejscem śpiewu i spotkań artystów. 17 lutego 1895 r. zapisał się w historii jako debiut pierwszego litewskiego chóru. Koncert odbył się z okazji 10-lecia Litewskiego Towarzystwa Birutowego. 2 grudnia 1895 r. powstała Wspólnota Śpiewacza Litwinów w Tylży, której przewodził Vydūnas (Vilius Storosta). Towarzystwo organizowało przedstawienia teatralne, koncerty, wieczory, festyny świętojańskie w Pilznie, Kłajpedzie, Gumbinach, Werdainach, Rusnowie, Ragainach, Juodkrantach, Smalininkach. Na imprezach, tzw. zimowych i letnich obchodach litewskich, które później, w 1902 r., przemianowano na Święto Pieśni, gromadziło się do tysiąca widzów. 6 czerwca 1927 r. odbyło się pierwsze Święto Pieśni Litewskiej w Kłajpedzie. Wzięło w nim udział 12 chórów liczących 800 śpiewaków i 100 orkiestr. Wspólnym chórem dyrygowali Antanas Vaičiūnas i Vydūnas. W 1928 r. w Šilutė zorganizowano II Festiwal Pieśni Kłajpedy.

  • Na Litwie międzywojennej

Pierwszy festiwal piosenki na Litwie międzywojennej odbył się w dniach 23-25 sierpnia 1924 r. na placu Petrasa Vileišisa w Kownie podczas Wystawy Rolniczo-Przemysłowej. Inicjatorem festiwalu był Juozas Žilevičius, a głównymi dyrygentami Juozas Naujalis, Stasys Šimkus i Julius Štarka. Wzięło w nim udział 77 chórów, liczących 3 tys. śpiewaków, które przyciągnęły 50 tys. widzów. Od tego czasu festiwal piosenki stał się na Litwie tradycją. Drugi Festiwal Pieśni Litewskiej poświęcony był 10. rocznicy Niepodległości Litwy i odbył się w dniach 1-2 lipca 1928 r. w Kownie. Wystąpiło 51 chórów kościelnych, 22 chóry gimnazjów i innych szkół, 19 chórów różnych stowarzyszeń i organizacji oraz chór ryskiego „Światła” litewskiego (kierowany przez Juozasa Karosasa), w którym wystąpiło 6 tys. śpiewaków. Wspólnym chórem dyrygowali Stasys Šimkus i Juozas Gruodis. Podczas uroczystości na placu szkolnym odbyło się 250 ćwiczeń gimnastycznych. Towarzyszył im chór, który śpiewał popularne piosenki ludowe. W II Festiwalu Piosenki wzięło udział około 100 000 widzów.

Trzeci festiwal pieśni odbył się 20 czerwca 1930 roku i był poświęcony obchodom 500-lecia śmierci Witolda Wielkiego. W imprezie wzięło udział około 200 chórów i 9000 śpiewaków. Podczas imprezy wykonano 24 utwory – jeden psalm, sześć utworów oryginalnych oraz szereg zharmonizowanych pieśni ludowych. Głównymi dyrygentami byli Juozas Naujalis, Nikodemas Martinonis i Juozas Gruodis.

  • W Litewskiej SRR.

Tradycja festiwali pieśni była kontynuowana podczas okupacji sowieckiej. W 1946 r. w festiwalu pieśni wzięło udział 188 chórów z 11 778 śpiewakami, którzy wykonali pieśni skomponowane przez 15 kompozytorów oraz 15 zharmonizowanych pieśni litewskich. Głównymi dyrygentami edycji 1946 byli Nikodemas Martinonis, Jonas Švedas, Konradas Kaveckas i Antanas Ilčiukas.

Od 1950 roku do Festiwalu Piosenki dodano Dzień Tańca Narodowego. W festiwalu wzięło udział 57 zespołów tanecznych, 41 zespołów i 13 zespołów koncertowych.

Od 1950 roku imprezy festiwalowe pieśni i tańca były organizowane cyklicznie co 5 lat. Tradycja festiwali pieśni i tańca, podobnie jak innych sztuk, zawierała dogmat radzieckiej estetyki i polityki, a sztuka litewska miała być formą nacjonalizmu, ale o treści socjalistycznej.

  • Od 1990 r.

Po przywróceniu niepodległości Litwy w 1990 roku, Festiwal Piosenki Litewskiej powrócił do swojej tradycyjnej tożsamości i zyskał status tradycji narodowej. Festiwal uważany jest za unikalny przejaw kultury narodowej oraz symbol jedności i siły. Podstawowymi częściami festiwalu piosenki są Dzień Folkloru, prezentujący geograficzną i gatunkową różnorodność kultury tradycyjnej, oraz Noc Zespołów.

XIII Festiwal Piosenki Litewskiej odbył się w 1990 roku. Impreza została nazwana Narodowym Dniem Pieśni. Litwa była pod blokadą i wielu uczestników z zagranicy nie mogło wziąć udziału. W imprezie wzięło udział 33 tysiące uczestników.

19 Festiwal Piosenki Litewskiej odbył się w 2014 roku i nosił nazwę This Is My Home. Wydarzenie charakteryzowało się uroczystym otwarciem przez prezydent Litwy Dalię Grybauskaitė. Na festiwalu spodziewano się ponad 37 tysięcy osób. Po raz pierwszy na festiwalu odbył się Dzień Kostiumów Narodowych. Dzień Folkloru otworzył festiwal, w którym w parku Sereikiskiu wystąpiło 6 tys. wykonawców. W ostatnim dniu w parku Vingis zaprezentowało się 12 000 śpiewaków w 400 chórach.

W 2018 roku odbył się XX Festiwal Piosenki Litewskiej. Wydarzenie było poświęcone stuleciu przywrócenia niepodległego państwa litewskiego. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė otworzyła wydarzenie. 6 lipca o godzinie 21:00 w różnych miejscowościach Litwy, a także za granicą odśpiewano jednocześnie litewski hymn narodowy. Transmisja na żywo w telewizji państwowej[8] obejrzała ją rekordowa liczba 300 tys. widzów. Na pamiątkę tego wydarzenia wyemitowano monetę okolicznościową o nominale 2 euro.