III Konkurs Wokalny im. Zbigniewa Wodeckiego „Sobą być”: szczegóły zgłoszeń i regulamin

III Konkurs Wokalny im. Zbigniewa Wodeckiego „Sobą być” otwiera drzwi dla utalentowanych wokalistów. Celem konkursu jest ukazanie szerokiego repertuaru artysty i umożliwienie młodym piosenkarzom pokazania swojego talentu na scenie.

Konkurs jest skierowany do solistów i duetów w wieku od 16 do 30 lat. Termin zgłoszeń trwa od 1 czerwca 2023 r. do 10 października 2023 r. Zainteresowani muszą przesłać nagranie wideo z wykonaniem dwóch utworów z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego oraz kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej. Organizator zachęca do wyboru mniej znanych utworów artysty.

W przypadku niepełnoletnich uczestników, konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Konkurs wiąże się z bezzwrotną opłatą wpisową w wysokości 70 zł, przekazywaną na konto organizatora.

Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie eliminacyjnym, który odbędzie się 4 listopada 2023 r. w Collegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zostaną oni poproszeni o wykonanie utworu Zbigniewa Wodeckiego z akompaniamentem profesjonalnego zespołu muzyków bydgoskich.

Finaliści konkursu wystąpią na Koncercie Finałowym, który odbędzie się 5 listopada 2023 r. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy. Finalistom zapewniono zakwaterowanie. Organizator przewiduje nagrody pieniężne i niematerialne dla zwycięzców, w tym udział w Wodecki Twist Festival.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym pełny regulamin i szczegóły zgłoszeń, można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Prosimy pamiętać, że uczestnictwo w konkursie wiąże się z przekazaniem praw do prezentacji artystycznej na rzecz organizatora, co obejmuje utrwalanie wykonania, sprzedaż egzemplarzy oraz publikację w mediach i na portalach społecznościowych.

Konkurs im. Zbigniewa Wodeckiego jest znakomitą okazją do zaprezentowania swojego talentu wokalnego, a także do pogłębienia znajomości i docenienia twórczości wybitnego artysty.

Dodaj komentarz