Zdobądź umiejętności wokalne na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku

Fot. Karolina Kotkowska

Na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku od wielu już lat prowadzony jest kierunek studiów Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej. Program studiów umożliwia zdobycie pełnych kwalifikacji według systemu Bolońskiego, czyli licencjat 3 lata oraz magisterium 2 lata.

Kształcenie wokalne jest jednym z najważniejszych priorytetów artystycznych na kierunku. Realizowane są tutaj podstawowe przedmioty, których celem jest zdobycie indywidualnych umiejętności wokalnych. Należy do nich emisja głosu. W ramach tej dyscypliny artystycznej student poznaje tajniki podstaw klasycznego śpiewu belcanto, jak i rozmaitych odmian śpiewu rozrywkowego. Uczy się prawidłowego oddechu, właściwego kształtowania brzmienia głosu dopasowanego do indywidualnej skali i barwy dźwięku oraz precyzyjnej dykcji.

Po opanowaniu podstaw związanych z emisją głosu studenci przyswajają różnorodny repertuar wokalny, uczą się jego interpretacji. Znajdują się w nim zarówno pieśni i arie klasyczne, jak utwory rozrywkowe różnorodnych gatunków. Indywidualne zajęcia ze śpiewu uzupełniane są o muzykowanie w zespołach wokalnych z towarzyszeniem akompaniujących małych zespołów instrumentalnych.

Do tradycji programu studiów prowadzonych w Katedrze Sztuki Muzycznej należy organizowanie warsztatów wokalnych, podczas których studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności śpiewu pod okiem wybitnych pedagogów, profesorów nauczających na akademiach muzycznych w Polsce. Imprezy te kończą się zawsze wspólnym koncertem studentów i wykładowców w Sali Widowiskowej Uniwersytetu, w której wszyscy wykonawcy korzystają z profesjonalnego nagłośnienia i możliwości nagrania swojego występu.

Dyplomanci Katedry Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Fot. Karolina Kotkowska
Dyplomanci Katedry Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, 2023. Fot. Karolina Kotkowska

Tylko w ostatnich miesiącach tego roku zorganizowano dwa takie warsztaty. Pierwsze, z nich w zakresie śpiewu klasycznego (pieśni i arie operowe) prowadziła prof. Anna Jeremus-Lewandowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), kolejne realizowane były przez znaną wokalistką jazzową dr Krystynę Stańko (Akademia Muzyczna w Gdańsku). Dyplom studiów ma formę publicznego koncertu, w ramach którego studenci kończący licencjat względnie magisterium, obierają specjalność śpiewu. Prezentują, przygotowany od okiem swoich wykładowców zróżnicowany stylistycznie program wokalny.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia jeszcze w tym roku znaleźć można znaleźć pod linkiem: https://rekrutacja.upsl.edu.pl/rekrutacja/oferta/studia-1-stopnia/edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej .

Fot. Karolina Kotkowska

Dodaj komentarz